Metalkeramika - Crypton

Metalkeramika - Crypton


Crypton & In coris cc… Ekskluzivno u Dental labor Cvetić.

Sinterovani Cr Co, materijal koji je revolucionarni novitet u stomatološkoj protetici, uvodi CAD/CAM tehnologiju u široku primenu u oblasti metalokeramičkih nadoknada uz korišćenje svih prednosti koje CAD/CAM ima u odnosu na manuelnu tehniku.

Predviđen isključivo za rad CAD/CAM tehnologijom i primenljiv za izradu apsolutno svih fiksnih i kombinovanih zubnih protetskih nadoknada.

  • Kompjuterski dizajnirana konstrukcija (poboljšava čvrstocu i eliminiše kontrakcije i torzije/distorzije materijala);
  • Potpuno kompaktan materijal (bez poroznosti, perfektna integracija sa keramičkim fasetnim materijalom, topla i stabilna boja);
  • Potpuno odsustvo oksidacije (prebojavanja desni) u kontaktu sa pljuvačkom;
  • Primarna konstrukcija dizajnirana prema definitivnom obliku zuba.