Privremene protetske nadoknade - Ivoclar Telio CAD

Privremene protetske nadoknade - Ivoclar Telio CAD


privremene protetske nadoknade telio cad

Proces izrade definitivnog protetskog rada zahteva određeno vreme za realizaciju. U cilju očuvanja funkcije žvakanja i komfornog komuniciranja potrebno je u tom periodu pacijenta opskrbiti privremenom protetsko nadoknadom.

Ivoclar Telio CAD je materijal specijalno dizajniran za izradu u CAD/CAM sistemu, odlikuje se zadovoljavajućom čvrstoćom, homogenošću i estetikom, predviđen za dugoročne privremene protetske nadoknade(otporan na habanje, za radove i preko 1 godine). Materijal je takođe predviđen za izradu privremenih restauracija na implantima, za izradu terapijskih restauracija za ispravljanje problema sa TMZ i problema sa okluzijom.

privremene protetske nadoknade telio cad

privremene protetske nadoknade telio cad

privremene protetske nadoknade telio cad