Okuzalni splintovi

Okuzalni splintovi


U Dental labor Cvetić je moguće izraditi sve vrste okluzalnih splintova.

Zaštitni splint za fiksaciju međuvilicnih odnosa u fiziološkom stanju.

Sprečava noćno škripanje zubima (štiti zube), pravilno raspoređuje pritisak i relaksira muskulaturu.

Sportski, retencioni, hirurški stent, idividualna kasika.

Silensor SL / Efikasan sistem u borbi protiv hrkanja.

Individualni splintovi za obe vilice spojeni pokretnom vezom, omogućavaju normalno disanje i reguliše protok vazduha.