Spektrofotometrijsko određivanje boje zuba

Spektrofotometrijsko određivanje boje zuba


VITA Easy shade V / spektrofotometrijsko određivanje boje.

U cilju postizanja optimalnih estetskih rezultata Dental lab Cvetić pruža uslugu brzog, jednostavnog i veoma preciznog određivanja boje zuba intraoralnim spektrofotometrijskim aparatom nezavisno od izvora i količine svetlosti u prostoru.

Određena boja se aplicira u kompjuterski visoko sofisticirani program Smile design za kompletan prikaz boje, veličine i oblika budućih zuba.