Titanium

Titanium


  • Predstavlja apsolutno neutralan materijal, biokompatibilan, nealergijski i bez reakcije sa drugim materijalima u ustima;
  • Prevashodno indikovan za izradu protetskih nadoknada na implantatima i kod pacijenata sa sumnjom na alergijske reakcije;
  • Vrhunske termičke karakteristike Titanijuma obezbeđuju minimalnu osetljivost zuba / eliminišu osetljivost zuba;
  • Rdg rezistentan / propusta rdg zrake (mogućnost kontrole i dijagnostike zuba pomoću rdg snimka bez skidanja protetskog rada).